TOPLANTI ANA TEMALARI

* Mezuniyet Sonrası Akreditasyon ve Yeterlikler
* Doçentlik Kriterleri ve Etik İhlaller